Aurreformatutako zentzuduna helduleku koskorrarekin